Monet kyselevät, onko nyt oikea hetki ostaa asunto Costalta. Voi miten helppoa olisi, jos osaisi antaa kysymykseen oikean vastauksen. Monien asiantuntijoidenkin mielipiteet asiasta eroavat täysin. Monelta kannalta ajateltuna aika kuitenkin saattaa olla nyt oikea. Asuntojen hinnat ovat hieman laskeneet, mutta selvää romahdusta ei pandemia kuitenkaan ole aiheuttanut. Viime vuosien hintojen selvät nousut ovat kuitenkin lähes keskeytyneet. Asuntokauppoja on tietysti tehty vuonna -20 lockdownin vuoksi edellisiä vuosia vähemmän, mutta loppuvuodesta kaupankäynti vilkastui todella selvästi. Hintatason lasku jäi odotettua pienemmäksi ja esimerkiksi uudiskohteissa sen arvioitiin olevan vain 2-3 %:n luokkaa. Mielenkiintoista on, että virustilanne on nostanut myös espanjalaisten halukkuutta hankkia asunto rannikolta. Tähän yksi osasyy on varmasti etätyöt. Ulkomaalaisista ostajista, joita viime vuonna Costalla oli lähes 30 %, suurin osa (19 %) on yhä edelleen brittejä Brexitistä huolimatta. Muut palkintosijat valtaavat ruotsalaiset (13 %) ja belgialaiset (9 %). Erikoista on ollut juuri huviloiden suuri kysyntä, mikä todennäköisesti kertoo markkinoiden jonkinasteisesta muuttumisesta.

Akuutin koronatilanteen mentyä ohi (koska?), on erittäin todennäköistä, että asuntomarkkinat vilkastuvat selvästi, mikä varmasti johtaa hintojen nousuun. Tämän perusteella aika on nyt hyvä asunnon hankkimiselle. Käytännön kaupantekojen yhteydessä on ollut havaittavissa aikaisempaa hieman helpommat hintaneuvottelut. Toisaalta on muistettava, että hyvällä paikalla olevat laadukkaat asunnot säilyttävät aina arvonsa hyvin olipa sitten kyse taloudellisesta tai pandemia -kriisistä. Tämä todettiin jo 2008 olleen finanssikriisin yhteydessä, jolloin joidenkin asuntojen hinnat laskivat jopa 50 %. Kalliimpien kohteiden hinnat eivät paljoakaan menneet alas. Niille löytyi aina ostajia. Parhaiten huonojen ajanjaksojen myyntitilannetta voikin hyödyntää laadukkaasti heikompien ja ennen kaikkea remontoitavien kohteiden osalta. Hankintahinta voi olla silloin selvästi alhaisempi ja remonttikustannuksetkin jonkin verran pienemmät.

Yksi erittäin mielenkiintoinen loma-asunnon hankkimistapa olisi tehdä se osakeyhtiön muodossa. Jos ei asu vakituisesti Espanjassa, on täällä olevan asunnon käyttöaste usein melko alhainen. Asunnosta riittäisi iloa monelle ja oikeilla järjestelyillä saataisi aikaan turvallinen ja toimiva omistusmalli. Olemme tutkimassa asiaa ja otamme mielellämme vastaan asiasta mielipiteitä.