5. VÄLITTÄJÄN VALINTA JA ASUNNON HAKEMISPROSESSI

Onnistuneeseen kiinteistökauppaan vaikuttaa paljon myös välittäjän valinta. Välittäjän tehtävänä on etsiä juuri sinulle sopiva kohde tuhansien ja tuhansien asuntojen joukosta, joita Costa del Solilla on myynnissä. Espanjassa välittäjän rooli ja työkuva poikkeaa paljon suomalaisesta mallista. Toimintaan ei tarvita erityistä koulutusta, mutta toisaalta välittäjän vastuukin on paljon rajoitetumpi. Lopullinen kauppa tehdään aina notaarilla ja juristit tarkistavat ja laativat kaikki oikeudelliset asiakirjat. Välittäjän on tietysti osattava kertoa asiakkaalle kaikki eri vaiheet ostoprosessin akana, oltava niissä aktiivisesti mukana ja varmistettava, että kaikki sujuu hyvin loppuun asti. Hyvä yhteistyö koko prosessin ajan on vahva perusta onnistuneelle kaupalle.

Hyvä välittäjä on henkilö, joka tuntee paikalliset myyntimarkkinat, jonka kanssa on helppoa tehdä yhteistyötä, joka kuuntelee tarkasti toiveitasi ja johon voit luottaa. Hän kertoo mahdollisimman paljon faktatietoa eri alueista, kaupan käyntiin liittyvistä vaiheista ja on yleisesti apuna kaikessa ostoon liittyvissä asioissa.  On hyvä, jos välittäjä on toiminut alalla jo pidempään ja hänellä on takanaan espanjassa toimiva yritys. Suurin osa välittäjistä käyttää asuntokaupoissa mukana lakimiestä, mikä on järkevää. Tällöin asunnon ostaminen on turvallista. Kauppahinnat ovat yleensä suuria ja niihin verrattuna juristien normaalipalkkio, n. 1 % kauppahinnasta, on melko pieni vakuutus kaiken onnistumisesta.

Espanjassa myyntisysteemit ovat aivan erilaiset. Useimmat kohteista ovat myynnissä monilla välittäjille, jotka myyvät sitä samanaikaisesti. Yksinmyyntisopimukset ovat harvinaisia. Suurin osa välittäjistä on mukana erilaisissa asuntojen tietokannoissa, joten heillä on pääsy jopa kymmenien tuhansien asuntojen myyntitietoihin. Yhteistyö muiden välittäjien kanssa on kiinteää. Välityspalkkio jaetaan asunnon ilmoittajan ja sen myyjän kesken tasan eli 50/50. Joskus välittäjiä on mukana kaupassa useampia, jolloin välityspalkkio pienenee. Ostajalle asialla ei ole merkitystä, koska palkkion suuruus on sama ja sen maksaa aina asunnon myyjä. Yksityisen välittäjän ei siis tarvitse asuntovalikoimaltaan olla huonompi kuin suuren välitysfirman. Usein on myös turhaa käyttää samanaikaisesti useampaa välittäjää. Paras lopputulos saadaan todennäköisesti luomalla hyvä suhde omaan välittäjään, joka paneutuu asiakkaan toivomuksiin ja yhdessä keskustelemalla edetään asiassa. Yhteinen kieli on luonnollisesti silloin hyvänä apuna.

Espanjassa asuntojen välityspalkkio on melko korkea, yleensä viisi prosenttia kauppasummasta. On kuitenkin muistettava, että se hyvin harvoin tulee maksettavaksi vain yhdelle välittäjälle, kuten aikaisemmin jo todettiin. Tähän asiaan perustuu myös käytäntö, jossa asiakkaalta pyydetään usein allekirjoitus, kun hän on nähnyt kohteen. Asiakkaan tietojen kirjaamisella varmennetaan, että mahdollisen kaupan syntyessä välityspalkkio menee oikealle välittäjälle.

Kun välittäjä ja asunnon ostaja ovat käyneet ostajan toivelistan tarkasti läpi, on aika kartoittaa katseltavat kohteet. Usein välittäjä on käynyt läpi satoja vaihtoehtoja löytääkseen niistä parhaat mahdolliset. On näyttöjen järjestelyn aika. Tämä on usein melkoista palapeliä, kun ajallisesti koitetaan saada järjestettyä toimiva näyttöpäivä. Aikataulujen pitää sopia sekä myyjälle, mahdollisille välittäjille sekä tietysti ostajalle. Usein ensimmäisistä vaihtoehdoista ei löydy ”sitä oikeaa”, vaan katsastuksia jatketaan. Tällöin on hyvä, jos ostaja ja välittäjä voivat keskenään käydä läpi tarkoin nähtyjen kohteiden hyvät ja huonot puolet. Näin uusien kohteiden valinta helpottuu selvästi. Luottamus on tällöinkin hyvä pohja viedä asiaa eteenpäin.

Kun mieluinen asunto on löytynyt, itse ostoprosessi on oikeastaan melko helppo ja mutkaton, kun se tehdään oikein. Tärkeää on selvittää etukäteen kaikki asuntoon liittyvät juoksevat kulut eli kiinteistöveron, jätemaksun ja vastikkeen suuruus. Asiakasta pitää informoida myös liitäntäkuluista, jotka liittyvät asunnon ostoon. Lisäkulujen osuus on karkeasti arvioituna n. 10 %. Kuluista myöhemmin lisää, mutta tässä yhteydessä voi jo mainita, että niistä suurimmat ovat varainsiirtovero (7-10 %) ja juristipalkkio n. 1 %. Ennen tarjouksen antamista tarkistetaan myös, mitä tarjous sisältää. Esimerkiksi kuuluvatko huonekalut asunnon hintaan, mikä on täällä melko yleinen käytäntö. Hyvä on myös tiedustella jo etukäteen, onko asuntoa luvallista vuokrata eteenpäin. Sekin tietysti vahvistetaan vielä myöhemmin juristin toimesta.

Ostoprosessi alkaa sillä, että ostaja antaa asunnosta suullisen tarjouksen, välittäjä vie sen eteenpäin ja näin toivottavasti saadaan yhteisymmärryksessä kauppahinta. On hyvä muistaa, että välittäjä toimii molempien osapuolien puolesta ja yrittää saada sopimuksen, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Kun ostohinta hyväksytään, tarjous vahvistetaan varausmaksulla, joka on parasta tallentaa kauppaa hoitavan juristin asiakasvaratilille. Yleisin varausmaksu on 6.000,- , mutta yhteisymmärryksessä summaksi voidaan valita joku muukin. Varausmaksun suorittamisen jälkeen asunto otetaan pois myynnistä. Varausmaksu vahvistaa myös, että kaupan hinta ja ehdot on pääosin sovittu. Jos ostaja tulee tämän jälkeen katumapäälle, hän menettää varausmaksun. Vastaavasti myyjä joutuu palauttamaan rahan kaksinkertaisena, jos hän puolestaan peruu kaupan. Maksettu varausmaksu hyvitetään ostohinnasta myöhemmin. Jos asunnon papereissa ilmenee niitä tutkittaessa ongelmia, varausmaksu maksetaan tietysti asiakkaalle takaisin

Varausmaksun suorittamisen jälkeen juristi alkaa selvittää kauppaan liittyviä tärkeitä asioita, joista ensi kerralla enemmän. Juristin mukana olo on tärkeää myös siksi, että kaikki asiakirjat ovat yleensä espanjaksi. Asiakkaalle on ensimmäiseksi hankittava ns. NIE-numero, jos sitä ei ole valmiiksi. Se on ulkomaalaisen henkilöllisyysnumero (ei henkilökortti) ja sitä tarvitaan kaikkien virallisten asioiden hoitoon kuten juuri asunnon ostoon sekä pankkitilin-, sähkösopimuksen, puhelinliittymän ym. avaamiseen. Ostoprosessi nopeutuu huomattavasti, jos NIE-numero on jo valmiiksi hankittu. Numero haetaan poliisilaitokselta ja odotusaika saattaa joskus olla melko pitkä. Myös rahoitus on hyvä miettiä etukäteen valmiiksi, koska lainan saanti espanjalaisista pankeista voi viedä melko pitkän ajan sekin. Tästä kaikesta lisää ensi kerralla.